Print

Mi vas spajamo sa odgovarajućim stručnjacima.

 

Mi razumijemo kako je važno imati prave ljude na pravom mjestu. U cilju postizanja ovoga, mi nudimo kompleksne solucije u oblastima :

»       Uobičajnog regrutovanja baziranog na uplati po uspjehu

»       Selekcije seniora za najzahtjevnije menadžment pozicije

 

Mi nismo agencija koja proslijeđuje biografije. Za najbolje rezultate, naš proces regrutovanja uključuje sljedeće:

»       Analiza posla i profilisanje radne pozicije

»       Ciljano oglašavanje

»       Profilisanje i specifikacija kadrova

»       Provjera referenci

»       Zatvaranje (kako napraviti ponudu)

 

Srećni smo da vam ponudimo savjet vezano za vašu organizacionu strukturu, analizu vašeg postojećeg stanja i predviđanje potreba za budućim kadrovima, motivaciju, i učinak vaših sadašnjih i budućih kadrova.