Etički kod Print

Mi cijenimo najviše principe etičkog i profesionalnog vođenja posla i nastojimo da obezbjedimo da:

  
  1. Radimo u skladu sa relevantnim zakonima.
  2. Radimo na pošten i transparentan način.
  3. Gradimo kvalitetne poslovne odnose.
  4. Promovišemo raznolikost u kadrovskoj industriji.
  5. Kreiramo najviši nivo sigurnosti klijenta i kandidata.
  6. Kontinuirano razvijamo  profesionalno znanje.
  7. Vrednujemo principe sigurnosti izvršenja usluga.
  8. Sve fakture i potraživanja procesuiramo tačno i na vrijeme.
  9. Radimo u skladu sa najvišim etičkim standardima.
  10. Gradimo najviši nivo povjerenja i privatnosti.